Privacybeleid Scanfie

Bij Scanfie beseffen we dat het winnen en behouden van uw vertrouwen een van de belangrijkste dingen is die wij als bedrijf doen. Het beschermen van uw privacy is een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Wij hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren hoe Scanfie de persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en beschermt die u aan ons verstrekt via onze websites en email. Wij kunnen u verzekeren dat, tenzij u ons toestemming geeft hiervan af te wijken, Scanfie uw persoonlijke gegevens alleen verzamelt en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wie zijn wij?

Scanfie helpt u met onze dienst om uw gasten zo eenvoudig, snel en veilig mogelijk een bestelling te laten plaatsen. Wij vinden het belangrijk dat u en uw gasten dit met zo min mogelijk moeite kunnen doen. Algemene gegevens Scanfie (als zijnde de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking) zijn:

Scanfie B.V.
Bredaseweg 8
4844 CL Terheijden
Telefoon: 0499 – 795 000
KvK-nummer: 87726742
BTW-nummer: NL864385274B01

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u de website of applicatie van Scanfie bezoekt verzamelt onze webserver automatisch uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, toesteltype, MAC-adres. Als u onze producten of diensten wilt afnemen, dient u persoonlijke informatie op te geven, daarbij kunt u denken aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere informatie die u identificeert, zodat wij uw transacties kunnen verwerken en klantenservice kunnen bieden. Als u geen persoonlijke informatie wilt verschaffen wanneer u een van onze producten of diensten afneemt, kunnen wij uw registratie niet bevestigen en uw transacties niet afhandelen. Wanneer u zich bij Scanfie registreert, vragen wij u om basisinformatie, zoals uw naam en e-mailadres. In sommige gevallen kunnen wij ook om persoonlijke demografische gegevens vragen, zoals het land waar u woonachtig bent, geslacht, leeftijd, enzovoort. Wij maken ook gebruik van cookies (zoals hieronder beschreven) om informatie te verzamelen over de prestaties en bruikbaarheid van onze websites.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA, Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Cookies, en hoe we deze gebruiken

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer worden bewaard voor het bijhouden van uw surfgeschiedenis. Bij Scanfie maken wij beperkt gebruik van cookies om uw voorkeuren op te slaan, sessiegegevens vast te leggen, informatie te verzamelen over hoe u onze websites bezoekt en om onze webpagina’s aan uw behoeften aan te passen. In de meeste webbrowsers kunt u cookies uitschakelen, maar hierdoor kunt u onze websites niet ten volle gebruiken. Meer informatie over de cookies die door Scanfie worden gebruikt kunt u vinden in ons Cookie Statement. In het kader van het afstemmen van de inhoud van de website en marketing e-mailberichten van Scanfie zal de informatie die u verstrekt worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zal geautomatiseerd content worden geselecteerd voor de website en voor het marketing e-mailbericht. Daarnaast wordt de geanalyseerde informatie gebruikt voor het opbouwen van profielen om de content van onze website en marketing e-mailberichten nog beter op uw interesses te kunnen afstemmen, omdat uw naam niet bij deze analyse betrokken wordt, verwachten we dat het analyseren van uw gegevens voor deze doeleinden geen verdere gevolgen voor u zal hebben, anders dan een verbeterde gebruikservaring bij het bezoek aan onze website en het ontvangen van onze marketing e-mailberichten.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende wijzen:

Scanfie zal uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens, tenzij Scanfie een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van uw gegevens. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken, door een bericht van die strekking te sturen naar onze privacy medewerker op info@scanfie.nl. Scanfie zal na ontvangst van uw bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Echter, iedere verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming heeft ingetrokken blijft een rechtmatige verwerking op basis van een geldige toestemming ten tijde van de verwerking. Scanfie is dus niet verplicht om de eerdere verwerkingen ongedaan te maken.

Ten slotte verzekeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden die niet betrokken zijn bij de afhandeling van de aankopen die u bij ons hebt gedaan, tenzij u ons toestemming hiertoe geeft of Scanfie tot vertrekking verplicht is op basis van toepasselijke wet- of regelgeving, danwel op basis van een verzoek of bevel van een bevoegde autoriteit.

Onze beveiligings- en opslagmaatregelen

Scanfie draagt er zorg voor dat de integriteit en beveiliging van uw persoonlijke gegevens wordt behouden. Wij maken gebruik van industriestandaard versleutelingsprotocollen bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Voordat u persoonlijke gegevens via het internet naar ons stuurt, zorgen wij eerst dat er door middel van Secure Socket Layer (SSL) een “beveiligde sessie” tot stand wordt gebracht. Uw persoonlijke gegevens worden in veilige besturingsomgevingen opgeslagen, die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Onze fysieke faciliteiten zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik of verandering door onze medewerkers of derden. Geen enkele gegevensoverdracht over het internet is echter gegarandeerd 100% veilig, en derhalve kunnen wij u geen absolute verzekering geven dat de informatie die u ons verstrekt altijd veilig is. Scanfie vertrouwt erop dat u ons meedeelt als u iets ongewoons opmerkt dat op een schending van uw gegevensbescherming kan duiden. Wij zullen vervolgens onderzoeken of de schending van de gegevensbescherming betrekking had op de gegevensoverdracht van of naar Scanfie en u laten weten welke stappen genomen kunnen worden of genomen zijn om het probleem te verhelpen. Nadere actie, zoals het aangifte doen van incidenten bij de politie of bij de geëigende instanties, kan ook vereist worden. De persoonsgegevens die door Scanfie van u worden verzameld en verwerkt, wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Ten aanzien van de persoonsgegevens die Scanfie van u verzamelt en/of verwerkt, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Scanfie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren. Indien toegestaan onder toepasselijk recht, kan Scanfie de reactietermijn met twee aanvullende maanden uitstellen indien dat noodzakelijk is wegens de complexiteit en het aantal verzoeken. Scanfie zal u informeren over het uitstel en de reden daarvan. Indien Scanfie uw verzoek afwijst, zal zij de afwijzing motiveren in de berichtgeving aan u. Naast de bovengenoemde rechten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Scanfie, of over een afwijzing van uw verzoek door Scanfie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Door het toevoegen van nieuwe producten of diensten zal onze onderneming zich voortdurend blijven ontwikkelen en zodoende zal dit privacybeleid van tijd tot tijd worden herzien en aangepast. Scanfie behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen en de wijzigingen op haar website te publiceren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

Contact opnemen

Voor sommige diensten van Scanfie kunt u uw registratie en persoonlijke gegevens online bekijken en bijwerken. Om andere persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken, of als u vragen hebt over het privacybeleid van Scanfie, stuurt u een e-mail naar onze privacymedewerker via info@scanfie.nl